Szkolenia – Praktyka – Usługi


Szkolenia – Praktyka – Usługi

Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu badań porównawczych pisma (odręcznych zapisów literowych, literowo-cyfrowych, cyfrowych, nakreślonych na wzór druku), podpisów (czytelnych, pół czytelnych i nieczytelnych) oraz paraf. Szkolenie to zasadniczo praktyka z zakresu badań kryminalistycznych pisma i podpisów. Nasi praktykanci pod naszym nadzorem samodzielnie opracowują pisemne opinie grafologiczne. W tym celu otrzymują indywidualnie opracowane szkoleniowe materiały, które są przez nich poddawane badaniom porównawczym. Samodzielnie wykonane pisemnej opinie są sprawdzane przez Naszych Ekspertów. Ewentualnie błędy lub niejasności są na bieżąco omawiane i weryfikowane. Ilość opracowywanych opinii dobierana jest indywidualnie dla każdego praktykanta. Może one również zostać zwiększona na prośbę ucznia. Naszym zdaniem jedynie praktyka może skutecznie przygotować do samodzielnego opiniowania. Naszymi praktykantami mogą być wyłącznie osoby, które posiadają co najmniej wiedzę teoretyczną z zakresu ekspertyzy pisma. Pozytywnie ukończone szkolenie potwierdzane jest zaświadczeniem o ukończeniu praktyki. Zaświadczenie określa ilość samodzielnie opracowanych opinii. Przedmiotowe szkolenie umożliwia zdobycie praktyki z zakresu ekspertyzy dokumentów – o którą tak trudno. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla przyszłych biegłych sądowych grafologów, jak również dla każdej innej osoby pragnącej zdobyć doświadczenie z zakresu badań pisma ręcznego. Nasi szkoleniowcy to wyłącznie biegli sądowi ze znacznym doświadczeniem w opiniowaniu. Grafolog bez praktyki – doświadczenia będzie miał trudności z wydawaniem bezbłędnych, zrozumiałych i przydatnych opinii kryminalistycznych.

O aktualną i indywidualną ofertę proszę pytać poprzez pocztę e-mail: ekspertyzy@interia.eu

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress