Sfałszowany testament


Sfałszowany testament

Opinie grafologiczne testamentów stanowią znaczny procent w ekspertyzach, które przygotowywane są w ramach Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Nieautentyczny testament nie jest rzadkością w sprawach spadkowych. Kiedy do podziały pozostaje wartościowy majątek wiele osób próbuje zmienić ostatnią wolę spadkodawcy. Częste również występują przypadki kiedy to strony postępowania spadkowego nie chcą się pogodzić z podziałem spadku i próbują podważyć testament. Próbują unieważnić prawa wynikające z testamentu. W tego typu sprawach pomoc grafologa bywa jedynym rozwiązaniem. Poniżej postaramy się przedstawić kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne, gdy podniesiono możliwość podrobienia testamentu. Najlepszą formą wskazówek będzie udzielenie odpowiedzi na pytania, które są najczęściej zadawane.

Czy można wykonać opinie kserokopii testamentu?

Tak, jak najbardziej. Najczęściej w zleceniach prywatnych wykonujemy opinie na podstawie kserokopii, skanów i zdjęć. Oczywistym jest, że Sąd lub Notariusz nie mogą wydać oryginału testamentu stronom, a więc jedną formą samodzielnej weryfikacji testamentu będzie uzyskanie prywatnej opinii wykonanej na kopii testamentu.

W jakiej ilości i jaki przekazać materiał porównawczy do opinii testamentu?

Wiadomym jest, że ta kwestia bywa problematyczna. Zawsze wskazujemy, iż im więcej materiału porównawczego tym lepiej. Czasem jednak bywa, że jest go bardzo mało. Co w takich przypadkach? Zawsze staramy się wykonać opinie na takim materiale porównawczym jaki jest dostępny. Warto jednak pamiętać o miejscach gdzie można poszukiwać dodatkowego materiału porównawczego, tj:

 • Urzędy Miasta i Gminy
 • ZUS
 • Zakłady pracy
 • US i UKS
 • Sądy
 • Prokuratury
 • Policja
 • PUP
 • MOPS
 • ZOZ
 • itp.

W zakresie rodzaju materiału porównawczego to może być nim każdy odręczny zapis i podpis. Najbardziej cenne okazują się podpisy spadkodawcy. Ważne aby mieć pewność, iż są one autentyczne, tzn. że bezspornie pochodzą od testatora.

Ile kosztuje opinia grafologiczna testamentu?

Każdy przypadek jest inny. Nie można w tym przypadku wskazywać jednej stałej ceny. Zależy ona od stopnia skomplikowania problemu. Bywa, że nie trudno potwierdzić fałszerstwo testamentu, ale bywają również przypadki gdzie ocena materiałów jest sporna. Najczęściej tego typu przypadki występują gdy podrobienia dokonuje blisko spokrewniona osoba ze zmarłym i posiada ona zbliżone cechy pisma. Powracając do ceny opinii testamentu, to można wskazać, iż w opiniach procesowych koszt wyliczany jest na podstawie stawki za godzinę pracy biegłego. W opiniach prywatnych cena za opinię ustalana jest przed rozpoczęciem opracowywania ekspertyzy. Najlepiej zadzwonić lub napisać wiadomość e-mail i uzyskać szczegółową wycenę. Koszt prywatnej opinii testamentu wykonywanej w ramach Naszego Centrum ustalany jest z góry i zawiera wszelkie opłaty – w tym koszty eksploatacyjne oraz koszty związane z dostarczeniem opinii.

Ile trwa wykonanie opinii testamentu?

W sprawach prywatnych jest to zazwyczaj okres kilku dni od daty dostarczenia materiałów do badań.

Czy można przesłać dokumenty e-mailem czy też należy je przekazać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną?

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem jest przesłanie skanów lub zdjęć testamentu wraz z materiałem porównawczym na adres e-mail: ekspertyzy@interia.eu . Można również dostarczyć je osobiście do siedziby naszego Centrum lub wysłać je pocztą tradycyjną.

Jeżeli wyśle dokumenty e-mailem to w jaki sposób otrzymam opinię testamentu?

Zawsze gotowe opinie wysyłamy w formie pisemnej (opieczętowane i podpisane) na adres wskazany przez zleceniodawcę. Jest to pełnowartościowy dokument.

Czy istnieje tryb ekspresowy – pilny sporządzenia ekspertyzy sfałszowanego testamentu?

Z doświadczenia wiemy, że upływające terminy procesowe lub nawet sama niepewność jest dużym problemem. Wprowadziliśmy tryb ekspresowy, gdzie opinia wykonywana jest w pierwszej kolejności w godzinach nadliczbowych. Pilna opinia testamentu jest droższa od trybu standardowego.

Czy każda opinia jest kategoryczna?

Zgodnie z metodologią badań pismoznawczych aby uzyskać kategoryczność ocena zbieżności lub rozbieżności badanych materiałów musi być jednoznaczna. Często bywa, iż w badaniach testamentów ciężko uzyskać wnioski kategoryczne, gdyż na obraz pisma spadkodawcy mogą wpływać różnego rodzaju czynniki, np:

 • schorzenia
 • ogólne osłabienie psychomotoryczne
 • zmiany starcze.

Nieraz ciężko jest ocenić wszystkie występujące w piśmie cechy. Nasze Centrum w badaniach testamentów skupia się na dostarczeniu jak największej ilości cennych informacji, które w konsekwencji są pomocne w ustaleniu prawdy i w korzystnym rozstrzygnięciu sprawy spadkowej.

Jakiego rodzaju badania testamentów można wykonać?

Najlepiej określić możliwy cel badań i można tu wymienić pytania, na które opinia testamentów może dać odpowiedź:

 • Czy cały testament nakreśliła jedna osoba?
 • Czy cały testament nakreślił spadkodawca?
 • Czy testament nie był przerabiany?
 • Czy spadkodawca kreśląc testament swobodnie i dobrowolnie wyraził ostatnią wolę?
 • Czy czas sporządzenia testamentu jest zgodny z jego datowaniem?
 • Czy ręka spadkodawcy podczas kreślenia testamentu była prowadzona przez osobę trzecią?
 • Czy uzyskana opinia grafologa jest prawidłowo wykonana i nie zawiera błędów lub wewnętrznych sprzeczności?

Co oznacza, że ręka spadkodawcy podczas kreślenia testamentu była prowadzona przez osobę trzecią?

To stwierdzenie wskazuje, iż inna osoba, np. zainteresowany przejęciem spadku członek rodziny prowadził rękę spadkodawcy w trakcie kreślenia testamentu. Nasuwa się więc inne pytanie: w jakim celu ręka jest prowadzona? A więc najczęściej spadkodawca jest nieświadomy otaczającej rzeczywistości i kreślenie testamentu odbywa się poza jego swobodną i dobrowolną wolą lub jest na tyle słaby, iż nie potrafi samodzielnie nakreślić testamentu. Kolejnym pytaniem będzie więc: czy prowadzenie ręki podczas pisania można wykryć? Jest to z reguły widoczne w cechach pisma testamentu.

Czy można sprawdzić błędnie wykonaną opinię testamentu?

Można wykonać weryfikacje opinii w poszukiwaniu błędów. Nasze Centrum wykonuje znaczną ilość weryfikacji opinii. Z uwagi na doświadczenie w tej materii wykazujemy znaczną skuteczność w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji opracowujemy opieczętowany i podpisany dokument określający poprawność opinii. W przypadku ujawnienia błędów opisujemy je – w razie potrzeby posiłkując się fachową literaturą. Weryfikacja może doprowadzić do powołania kolejnego biegłego i uzyskania prawdziwych wniosków końcowych.

Na czym polegają badania wiekowości testamentów?

Nasze Centrum skupia się na badaniach zmian pisma spadkodawcy w czasie. Co to oznacza? Poszukujemy najbardziej zbliżone cechy pisma – dopasowując cechy testamentu do danego okresu. Przykładowo: do badań przekazano 3 grupy materiału porównawczego. Jedna pochodząca z okresu lat 2002-2004, druga datowana na okres lat 2008-2009 i ostatnia pochodząca z okresu lat 2015-2016. Opinia w tym zakresie będzie miała na celu wskazanie grupy materiałów, które są najbardziej odpowiednie dla cech pisma testamentu. Jest to szczególnie przydatne kiedy spadkodawca pozostawił dwa lub więcej testamentów. W takim przypadku data ich sporządzenie będzie miała kluczowe znaczenie.

Czy w badaniach testamentów należy używać programów komputerowych wspomagających?

Nie ma takiego obowiązku. Programy komputerowe stosowane są jako dodatkowe źródło informacji. Nasze Centrum stosuje programy komputerowe w trudniejszych – spornych przypadkach. Mają one charakter wspomagający w celu uzyskaniu prawidłowych wniosków końcowych.

Komu zlecić wykonanie opinii testamentów?

Podstawową kwestią będzie ustalenie czy dana osoba, zwykle nazywająca siebie grafologiem pełni funkcje biegłego sądowego. Nasuwa się pytanie: dlaczego? Ułatwi nam weryfikacje wiedzy i doświadczenia tej osoby, gdyż przed nami wykonał to Prezes danego Sądu Okręgowego. Listy biegły sądowych są ogólnie dostępne, również na stronach internetowych Sądów Okręgowych. Wystarczy zapytać daną osobę, przy którym Sadzie Okręgowym pełni funkcje biegłego sądowego. Ponadto należy pamiętać, iż w celu posłużenia się tego typu prywatną opinią Sąd może zapytać o kwalifikacje osoby wykonującej ekspertyzę. Odnosząc się do badań testamentów zalecane jest uzyskiwanie opinii od grafologów, którzy mają dużą praktykę w badaniach testamentów. Opinie sfałszowanych testamentów to jedne z trudniejszych i w takim przypadku praktyka jest kluczowa.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress