Jakość opinii


Jakość opinii

O Nas w 2024 roku…

Zajmujemy się opiniowaniem grafologicznym od 2004 roku – co daje nam już 20 lat doświadczenia. Wszyscy Nasi Eksperci pełnią już kolejne kadencje jako biegli sądowi – zasadniczo wszyscy pełnią co najmniej już 3 kadencję jako biegły sądowy grafolog – co daje minimum 15 lat praktyki w sporządzaniu opinii dokumentów. Wszyscy Eksperci ukończyli z wynikiem pozytywnym profilowane studia w zakresie badań pismoznawczych, odbyli praktyki pod okiem doświadczonych wpisanych na listy biegłych sądowych oraz ukończyli profilowane szkolenia w CEG. Wielu z naszych Ekspertów prowadzi również działalność naukową oraz są autorami pozycji książkowych z zakresu grafologii. W ramach opiniowania w CEG prowadzone były badania w zakresie pisma patologiczne – szczególnie w zakresie badań autentyczności testamentów. W skutek tych badań możemy wskazać, że Eksperci CEG specjalizują się w badaniach autentyczności testamentów – również w zakresie tych nakreślonych pismem patologicznym. W ramach Naszego Centrum wypracowano również metodologię badań prowadzonych w ramach opinii prywatnych, gdzie każda z opinii kolejno jest weryfikowana przez co najmniej 3 niezależnie prowadzących badania Ekspertów. Gwarantuje to wysoką jakość wydawanych przez Nas opinii. Kładziemy również duży nacisk na przygotowanie rozbudowanej warstwy graficznej opinii, gdyż jest to Naszym zdaniem najważniejszy element opinii grafologicznej. Stanowi ona dowód na prawdziwość formułowanych wniosków końcowych z opinii. Korzystając z lat praktyki w zawodzie przygotowujemy również zarzuty do błędnych opinii, gdzie oczywistym jest, że skuteczna weryfikacja opinii z zakresu grafologii musi zostać wykonana przez innego Eksperta. Nawet pełnomocnicy zawodowi nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia aby skutecznie sprawdzić prawidłowość danej opinii. Przygotowywane w CEG opinie nie należą do najtańszych na rynku, ale w tym przypadku należy pamiętać, że pracuje nad Państwa opinią co najmniej 3 Ekspertów z kilkunastoletnim doświadczeniem. Często w sieci możemy znaleźć oferty opracowania opinii od działających w pojedynkę osób, które dopiero zaczynających praktykę w opiniowaniu. My wydawaniem skutecznych i rzetelnych opinii zajmujemy się już ponad dwie dekady i wydaliśmy łącznie ponad 20 000 opinii.

O Nas w 2018 roku…

Opracowywane przez Nasze laboratorium opinie wykonywane są wyłącznie przez ekspertów pełniących funkcję Biegłych Sądowych. Każdy ze specjalistów posiada wieloletnie doświadczenie i wykonał już setki ekspertyz dokumentów. Naszym znaczącym atutem jest fakt, iż każda opinia weryfikowana jest przez drugiego biegłego sądowego grafologa, który niezależnie przeprowadza ocenę badanych materiałów. Tego typu model działania zmniejsza ryzyko błędu do minimum. Każda z opinii kryminalistycznych charakteryzuje się przejrzystą, czytelną oraz jednoznaczną treścią. Staramy unikać się wyszukanego słownictwa, które utrudnia czytelność opinii osobom nie posiadającym specjalistycznej wiedzy z zakresu badań dokumentów. Pisemna opinia poza opisem materiałów badawczych, charakterystyką materiałów badawczych, określeniem celu badań, opisu zastosowanej metody badawczej, przebiegu badań oraz wniosków końcowych zawiera tablice poglądowe oraz jeżeli jest to możliwe i zalecane zdjęcia z kamer mikroskopów i obliczenia z programów wspomagających. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie posiadamy wiedzę na jakie aspekty należy zwrócić uwagę w trakcie badań oraz w trakcie sporządzania pisemnego sprawozdania z badań. Posiadamy wiedzę jakie aspekty poruszają osoby, którzy chcą podważyć opinie (np. obrońcy podejrzanych) i staramy się eliminować niewyjaśnione – sporne kwestie. Każdą opinię wykonujemy z taką samą rzetelnością i sumiennością – starając się, aby właściwie spełniała wyznaczoną funkcję.

Problem jakości opinii jest dość trudny gdyż pisemne sprawozdanie z badań grafologicznych może nie zawierać żadnych błędów merytorycznych, wewnętrznych sprzeczności oraz będzie zawierało wszelkie niezbędne elementy opinii kryminalistycznej. Błędne będą tylko wyciągnięte wnioski końcowe, które nierzadko nie są możliwe do zerwyfikowania na podstawie samej pisemnej opinii. Często występuje również potrzeba ponownej pracy na materiale dowodowym i porównawczym. Są to głównie przypadki kiedy grafolog zamieszcza bardzo skąpą wersje graficzną opinii. Opinie wykonywane przez Nasze Centrum zawsze zawierają bogatą część graficzną, która umożliwia sprawdzenie ich jakości. W naszych opiniach zawsze prezentowany jest materiał dowodowy – kwestionowany oraz jeżeli pracujemy z materiałem porównaczym to również prezentujemy materiał porównawczy. Poza tym obligatoryjnie załaczane są tablice poglądowe. Jeśli to możliwe załączamy zdjęcia z kamer mikroskopów lub wyniki z programów wspomagających.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress