Nowoczesne oprogramowanie


Nowoczesne oprogramowanie

Nasza Pracownia wyposażona jest w specjalistyczne oprzyrządowanie oraz nowoczesne oprogramowanie. Wymienione oprogramowanie zostało opracowane przez ekspertów działających między innymi na terenie miast: Warszawa, Katowice, Wrocław, Kraków i Poznań. Omawiane oprogramowanie służy jako wsparcie pracy grafologa. Wyniki z badań są prezentowane w formie liczbowej, procentowej oraz graficznej. Jest to materiał, który znacząco obrazuje wyniki z badań. Wspomniane programy mogą analizować takie cechy jak: naciskowość pisma, cieniowanie pisma, pole pisma, kąt nachylenia pisma, odległości pomiędzy literami i ich elementami, współczynnik kształtu, proporcja wielkości, relacje między długościami analogicznych boków „obrysów” próbek, itp. Zawsze jednak decyzja i ocena wyników należy do biegłego – eksperta. Przy opracowywaniu opinii Centrum Ekspertyz Grafologicznych grafolog posiada do dyspozycji specjalistyczne oprzyrządowanie, nowoczesne oprogramowanie oraz wsparcie w postaci weryfikacji poprawności opinii przez drugiego niezależnego biegłego – eksperta.

Na czym polega wsparcie programów komputerowych? Mówiąc w dużym skrócie wykonuje ono skomplikowane pomiary i obliczenia. Pomiary są ze sobą porównywane i przeliczane, np. na wielkość procentową. Wyniki z tego typu badań wspomagających mogą przybrać postać liczbową, procentową, graficzną i opisową. Programy te posiadają funkcje umożliwiające zamieszczenie wyników z badań w treści opinii grafologicznej. Nasze Centrum, w przypadkach kiedy wykorzystuje programy wspomagające załącza wyniki z obliczeń i pomiarów w postaci liczbowej, graficznej, procentowej oraz opisowej. Jest to element opinii, który ma na celu udowodnienie poprawności wyciagnietych wniosków końcowych. Osoba czytająca opinię może zapoznać się z tymi wynikami mając możliwość własnej oceny badanych zjawisk. Dobrym przykładem była sytuacja, w której to powstały dwie sprzeczne ze sobą opinie grafologów. Opinie kryminalistyczne zostały wykonane na potrzeby postępowania karnego, które przesądzało o dalszym losie kilku funkcjonariuszy publicznych. Do sporządzenia ostatniej z ekspertyz wyznaczono Eksperta z …Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie. Ostatnia opinia zawierała wyniki z badań wspomagających komputerowych, które między innymi przekonały organ procesowy do podjęcia właściwej decyzji końcowej. Ponadto jeden z grafologów, który wykonywał ekspertyzę jako pierwszy wycofał się ze swojej opinii przyznając racje dwóm pozostałym biegłym.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress