Opinie pisma, podpisów i dokumentów


Opinie pisma, podpisów i dokumentów

Badania porównawcze pisma ręcznego, podpisów oraz paraf w aspekcie identyfikacji (wskazania) ich wykonawcy (jest to klasyczna ekspertyza kryminalistyczna, która przykładowo daje odpowiedź na pytania: Czy podpisy, pismo nakreśliła jedna osoba? Czy podpis jest autentyczny? Kto nakreślił anonim? Czy testament jest autentyczny? Czy cały testament holograficzny został nakreślony przez jedną osobę? Czy dokumentacja bankowa jest autentyczna? Czy dokumentacja przetargowa została podpisana przez osoby uprawnione? Czy dokumenty urzędowe wypełniła właściwa osoba i czy są autentyczne? Czy mandat karny został podpisany przez osobę, której dane osobowe widnieją na druku? Czy cała treść oświadczenia została nakreślona przez osobę wystawiającą oświadczenie? Czy weksel został podpisany przez właściwą osobę? Czy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została zawarta przez osobę, na którą została wystawiona? Kto nakreślił anonim? Kto sporządził donos?, itp.;

Badania porównawcze faksymile – faksymilów (mechanicznie odbita kopia podpisu, np. pieczątka z wizerunkiem kopii podpisu, którą dopuszczają przepisy KC i KSH). Przykładowa opinia faksymile odpowiada na pytanie: czy faksymile zostały odbite przy użyciu tego samego urządzenia, np. pieczątki?

Weryfikacja opinii kryminalistycznych innych biegłych sądowych (Czy grafolog zastosował właściwą metdodę badawczą? Czy opinia nie zawiera wewnętrznych sprzeczności? Czy opinia nie zawiera błędów? Czy opinia zawiera wszelkie niezbędne elementy? Czy opinia jest zrozumiała i jednoznacza? Czy wszystkie hipotezy i założenia biegłego są sprawdzalne i nie możliwe są inne opcje wytłumaczenia danego zjawiska?). Weryfikacja opinii jest bardzo skutecznym narzędziem w podważeniu błędnych i niewłaściwych opinii. Bardzo często weryfikacje wykonywane są na zlecenie Kancelarii Adwokackich lub Kancelarii Radcowskich. Dobrze opisana weryfikacja błędnej opinii uniemożliwia przyjęcie jej jako dowodu w sprawie. Weryfikacje opinii wykonujemy również na zlecenie osób prywatnych. Nowe przepisy kodeksu postępowania karnego umożliwiają wprowadzenie opinii lub weryfikacji w poczet dowodów w sprawie. Tak więć wartość opinii na zlecenie prywatne bardzo mocno wzrasta. Nalezy jednak pamiętać aby opinie wykonywał ekspert z zakresu badań dokumnetów – biegły sądowy grafolog. Pozostałe opinie są niesprawdzalne.

Badania mające na celu określenie kolejności sporządzenia dokumentu – w celu ustalenie czy dokument nie został wystawiony „in blanco” ( Czy umowa została w pierwszej kolejności podpisana a następnie zadrukowana czy nadruk został wykonany jako pierwszy? Czy do dokument został wykonany z wcześniej podpisanej kartki in blanco?)
Przykładowy fragment opinii: „…w trakcie badań szczegółowych stwierdzono, że materiał dowodowy w postaci podpisu widniejącego na umowie sprzedaży samochodu marki AUDI Q7 o numerze nadwozia …, zawartej w dniu 10 kwietnia 2015 roku został nakreślony w pierwszej kolejności, a następnie w jego obrębie zostały nadrukowane techniką laserową (przy użyciu drukarki laserowej lub kserokopiarki) wykropkowania oraz treść „Sprzedający”. Na ustalenia w tym zakresie wskazuje matowy kolor przecięć linii pisma z nadrukiem. Odwrotna kolejność ich sporządzenia charakteryzowałaby się odblaskiem pochodzącym z środka kryjącego linii pisma. Podczas obserwacji i analizy materiału dowodowego wykorzystano znaczne powiększenia mikroskopowe wraz z oświetlaniem prostopadłym i ukośnym…”.

Badania mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie różnego rodzaju przerobień dokumentu (Czy cześć treści nie została przerobiona na inną? Czy cały dokumnet nie został wykonany ponownie i zawiera fałszywe dane? Czy niektóre treści na dokumencie zostały dodrukowane lub dopisane?).

Odczytywanie treści zniszczonych i nieczytelnych dokumentów (odczytywanie starych, nieczytelnych lub bardzo zniszczonych dokumentów);

Badania przeprowadzane są również na wszelkiego rodzaju kopiach w tym skanach oraz kopiach kalkowych. Dokumenty do wydania opinii przyjmujemy z terenu całej Polski.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress