Opinie dokumentów i nośników


Opinie dokumentów i nośników

Badania dokumentów, pieczątek, maszynopisów, wydruków, podłoża i środków kryjących

  • identyfikacja (odcisków) pieczęci, pieczątek, stempli, datowników. Przykładowe pytania: czy dany odcisk pieczątki został wykonany przy pomocy wskazanej pieczątki, czy wszystkie odciski datownika wykonano wskazanym stemplem.;
  • badania metody wykonania wydruków, zabezpieczeń i zapisów. Przykładowe pytania: jaką metodą wykonano wydruk, przy pomocy jakiego urządzenia, w jakiej kolejności, czy wydruk został wykonany jedną drukarką;
  • identyfikacja maszynopisów, wydruków komputerowych. Przukładowe pytania: czy oba maszynopisy sporządzono przy użyciu jednej maszyny, czy wszystkie kserokopie wykonano na jednej kserokopiarce;
  • analizy dokumentów sfałszowanych w aspekcie techniki ich sporządzenia oraz materiałów i urządzeń użytych do ich wykonania. Przykładowe pytania: czy dokument został sporządzony poprzez przeniesienie autentycznych podpisów z innych dokumentów, w jaki sposób została zmieniona treść umowy.
    Przykładowa część opisu ze sprawozdania z badania: „…materiał dowodowy w postaci odręcznych zapisów literowo-cyfrowych stanowiących treść główną testamentu Zenona A., datowanego na dzień 12 grudnia 2010 roku wykazał następujące cechy: brak odpowiedniego dla zapisów odręcznych nacisku narzędzia pisarskiego, którego efektem jest relief pisma (odkształcenie podłoża dokumentu w skutek nacisku), pełne wypełnienie linii zapisu przez środek kryjący – charakterystyczne dla wydruków drukarką laserową lub kserokopiarki, obwiednie linii środka kryjącego – koloru czerwonego, która nie występuje przy zapisach odręcznych… Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż odręczne zapisy materiału kwestionowanego nie są zapisami pierwotnymi, tzn. nie zostały nakreślone odręcznie narzędziem pisarskim bezpośrednio na podłoże wskazanego dokumentu. Przedmiotowe treść testamentu to wydruk drukarki laserowej lub kserokopiarki…”;
  • analizy dokumentów sfałszowanych metodą przerobienia w celu ustalenia treści pierwotnych zapisów. Przykładowe pytania: jaki był pierwotny zapis przerobionego dokumentu, jaki był sposób wykonania pierwotnego zapisu;
  • odczytywania pisma utajonego oraz reliefowego. Przykładowe pytania: czy na dokumencie widnieje pisma utajone, czy na dokumencie widnieje pisma reliefowe lub dodatkowy relief pisma;
  • analiza dokumentów wystawionych in blanco. Przykładowe pytania: czy cechy dokumentu wskazują, iż został on sporządzony na podstawie dokumentu in blanco, które elementy dokumentu zostały wykonane w pierwszej kolejności;
  • inne. Przykładowo porównania zapisów wykonanych od szablonu, pod kątem ustalenia zbieżności szablonów oraz możliwości psychomotorycznych wykonawcy zapisów szablonowych.
Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress