Badania wiekowości dokumentów – pisma ręcznego


Badania wiekowości dokumentów – pisma ręcznego

Wykonujemy opinie kryminalistyczne w zakresie ustalenia wieku dokumentu, na podstawie zmian pisma ręcznego w czasie. Badania te polegają na:

  1. Analizie cechy pisma ręcznego materiału dowodowego (tzn. dokumentu, który mógł zostać antydatowany – jego data jest niezgodna z rzeczywistym czasem jego wykonania);
  2. Analizie cech pisma ręcznego materiału porównawczego (tzn. dokumenty nakreślone przez tą samą osobę, która wykonała dokument dowodowy – najlepiej pochodzące z różnych okresów czasu);
  3. Konfrontacji materiału dowodowego i porównawczego – celem ustalenia, który materiał porównawczy jest najbardziej zbliżony do dokumentu dowodowego – a tym samym określenie jego czasu powstania;
  4. Wykonaniu tablic poglądowych, które zaprezentują uzyskane wyniki z badań.

Przedmiotowa metoda jest najbardziej skuteczna w przypadkach kiedy mamy duże rozbieżności pomiędzy datą dokumentu sfałszowanego a rzeczywistym czasem jego wykonania. Tego typu przypadki często okazują się bardzo charakterystyczne – a opinie w tym zakresie są bardzo skuteczne i przydatne.

W przypadku potrzeby uzyskania opinii wiekowości pisma lub podpisów prosimy o kontakt z naszym Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Kompletując materiał do badań: należy przygotować dokument, który mógł zostać antydatowany oraz materiały porównawcze, tj. dokumenty wykonane przez tą samą osobę w różnym okresie czasu. Większa ilość materiału porównawczego nie wpływa na cenę opinii – wręcz przeciwnie pomaga w uzyskaniu wniosków na wysokim poziomie. Nasi specjaliści opracowali już wiele opinii w omawianym zakresie i zachęcamy do skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress