Weryfikacja opinii biegłego sądowego

Weryfikacja opinii biegłego sądowego - zdjęcie

Pomagamy w zweryfikowaniu opinii biegłego sądowego z zakresu szeroko rozumianej grafologii. Jeżeli w Waszej sprawie została wydana opinia, która budzi wątpliwości możemy ją dla Państwa przeanalizować. W wyniku analizy opinii głównie określamy:

 • Czy w opinii wystąpiły błędy?
 • Czy opinia jest wewnętrznie sprzeczna ze sobą?
 • Czy opinia jest kompletna?
 • Czy zastosowana została właściwa metoda badawcza?
 • Czy wyniki z badań zostały uzyskane w prawidłowy sposób?
 • Czy opinia została udowodniona?
 • Czy przebieg badań jest zgodny z wnioskami końcowymi?

Jeżeli, którykolwiek z powyższych wystąpi opracowujemy pisemne zarzuty do opinii, które w razie potrzeby zawierają:

 • szczegółowy opis błędów lub nieprawidłowości opinii,
 • tablice poglądowe,
 • cytaty literatury fachowej,
 • cytaty orzeczeń sądowych,
 • wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zapraszamy do indywidualnych konsultacji, gdzie najskuteczniej przesłać do Naszego Centrum kopie błędnej opinii na adres e-mail: ekspertyzy@interia.eu lub na adres Centrum Ekspertyz Grafologicznych, ul. Komorowskich 3, 34-300 Żywiec. Dokonamy bezpłatnej wyceny opracowania pisemnej analizy i zarzutów do opinii.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress