Dlaczego grafolog się pomylił?

Dlaczego grafolog się pomylił? - zdjęcie

Do weryfikacji i opracowania nowej opinii otrzymaliśmy materiały w sprawie o nabycie spadku. Z otrzymanych materiałów wynikało, że testament nakreśliła osoba mocno schorowana oraz że możliwości psychomotorycznej tej osoby były zmienne. Analiza materiału porównawczego pochodzącego z bardzo szerokiego spektrum czasowego przedstawiła obraz zmienności pisma testatora w czasie. Analizując materiał dowodowy stwierdzono, że nakreślono go bardzo starannie i wolno – wręcz „na pierwszy rzut oka” zbyt płynnie w porównaniu do materiału porównawczego. Analiza porównawcza materiałów wykazała pełną zgodność pomiędzy dowodowym podpisem a materiałem porównawczym. Zastanawiającym pozostał fakt wysokiej płynności materiału dowodowego. Analiza okoliczności związanych z nakreśleniem testamentu potwierdziła, że staranność i płynność podpisu może wynikać ze specyficznych okoliczności jego kreślenia. Tak więc autentyczność podpisu została jednoznacznie potwierdzona. Pozostała jedynie analiza wcześniej wydanej opinii, która wykluczała możliwość nakreślenia dowodowego podpisu przez spadkodawcę. Opinię zasadniczo oparto na fakcie, że w materiałach porównawczych pochodzących ze zbliżonej daty powstania w stosunku do materiału dowodowego występowało mocno drżenie, a które było znikome w dokumencie dowodowym. Biegły stwierdził, że z uwagi na ten fakt nie możliwym jest aby testament był autentyczny i prawdopodobnie został nakreślony w wyniku naśladownictwo. W dowodowym podpisie brak było jakichkolwiek choć najbardziej podstawowych cech świadczących o naśladowaniu. Grafolog nie uwzględnił faktu, że podpisując testament spadkodawca włożył w tą czynność całą energię uzyskując w ten sposób o wiele wyższą płynność i czytelność podpisu w stosunku do podpisów pochodzących z dokumentacji medycznej. Spadkodawca kreśląc podpisy na dokumentacji medycznej nie przywiązywał większej wagi do tej czynności myśląc o stanie swojego zdrowia, czekających na niego zbiegach lub operacjach, itp. W wyniku prowadzonych czynności udało się potwierdzić autentyczność testamentu i pomóc w przekazaniu spadku „we właściwe ręce”.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress