Grafologiczna opinia świadomości spadkodawcy

Grafologiczna opinia świadomości spadkodawcy - zdjęcie

Analiza opinii grafologicznej dotyczącej stanu świadomości testatora wykazała, że:

Pierwszy podpunkt wniosków końcowych wskazuje na niewłaściwe wyniki z badań. Mianowicie, biegła wskazuje, że treść testamentu nakreślono w warunkach świadomości, spokoju, pewności czynności, bez skrajnych emocji, działania pod wpływem impulsów lub presji. Zgodnie z metodologią badań pisma ręcznego można jedynie wskazać czy wystąpiły lub nie wystąpiły cechy świadczące o nieświadomości testatora. Wynika to z faktu, że schorzenia lub przejściowe upośledzenia mające wpływ na świadomość spadkodawcy nie muszę mieć swojego odzwierciedlenia w obrazie pisma. Reasumując, biegły był jedynie upoważniony do wskazania czy tego rodzaju cechy wystąpiły czy też nie. Wskazanie, że testator był świadomy w momencie kreślenia testamentu jest nadinterpretacją wyników badań i nieupoważnionym stwierdzeniem. Należy bowiem stwierdzić, że nie można wykluczyć sytuacji, w której spadkodawca był nieświadomy jednakże nie jest to widoczne w jego cechach kreślonego pisma.

Biegły nie opracował i nie opisał żadnych tablic poglądowych. Załączył jedynie w żaden sposób nieoznaczone i nieopisane skany dokumentów, które w żaden sposób nie mogą stanowić tablic poglądowych.

Opinia została opracowana na podstawie wadliwych założeń. Biegły założył, że materiał porównawczy w postaci listów samobójczych został nakreślony w stanie „psychicznej kapitulacji”. Nie jest prawdą, że każdy list pożegnalny musi zostać nakreślony w takich właśnie warunkach. Zdarza się, że osoba starannie przygotowuje się do popełnienia samobójstwa i wszystko starannie przygotowuje zachowując równowagę psychiczną. Zdarza się również, że list pożegnalny kreślony jest jedynie w celu wywołania u innych określonych emocji lub skutków. Ponadto biegła oceniła część materiału porównawczego jako nakreślony w stanie niebudzącym wątpliwości co do świadomości. Jest to również błędne założenie, gdyż nawet dokumenty urzędowe mogą zostać nakreślone „przy skrajnych emocjach” i „psychicznej kapitulacji”, np. chwilę przed próbą samobójczą. Reasumując, biegła opracowała wnioski końcowe na podstawie niepotwierdzonych założeń, co może doprowadzić do błędnych wyników z badań.

Opracowana w ten sposób opinia może doprowadzić do błędnego rozdysponowania spadkiem przez Sąd. Należy zatem wnikliwie analizować i oceniać poprawność opinii opracowywanych na potrzeby postępowań sądowych.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress