Kto zidentyfikuje wykonawcę anonimu?

Kto zidentyfikuje wykonawcę anonimu? - zdjęcie

Kto zidentyfikuje wykonawcę anonimu? Takie pytano zadano, po tym jak do obcokrajowców zamieszkałych w dość hermetycznej społeczności wiejskiej dotarły anonimowe listy. Listy były podrzucane na podwórko pokrzywdzonych, gdzie brak było kamer oraz świadków. W listach grożono wywołaniem pożaru domu, w przypadku gdy obcokrajowcy „nie wyniosą się ze wsi”. Skala pogróżek narastała a tym samym sprawa wydawała się bardzo poważna. Z dostępnych źródeł dowodowych nie uzyskano informacji pozwalających na ustalenie sprawcy. Co istotne listy nie zostały nakreślone odręcznie, tylko wydrukowane na drukarce laserowej. W sprawie zlecono nam wykonanie opinii prywatnej. Jej celem było porównanie zwrotów używanych w kliku anonimowych listach z dokumentacją jaką wysyłał jeden z sąsiadów do pobliskich Urzędów. Dokumentacja porównawcza również została wykonana na komputerze. Badania porównawcze wykazały bardzo istotne cechy zbieżne. Do bardziej charakterystycznych cech wspólnych zaliczono rozdzielny zapis wyrazu „dla tego”, brak znaków diakrytycznych w literach „a” i „e”, rozpoczynanie zdań od małych liter, umiejscowienie kropki przy początku wyrazu, brak stosowania przecinków, błędny zapis wyrazu „już”, gdzie ten wyraz był pisany „jórz”. Na podstawie wykonanych badań zdołano nakierować śledczych na sprawcę, gdzie dalsze czynności dostarczyły większej ilości wskazujących na tego sprawcę dowodów.

 

Nasi Eksperci specjalizują w sprawach związanych z ustaleniami autorów anonimów. Zachęcamy do kontaktu.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress