Podpis pod wrocławskim testamentem jest nieautentyczny?

Podpis pod wrocławskim testamentem jest nieautentyczny? - zdjęcie

Sprawa dotyczyła testamentu, który miał być podpisany we Wrocławiu przez osobę nieuprawnioną. Przynajmniej tak twierdziła jedna ze stron oraz prywatna opinia grafologiczna. Naszym zadaniem było zweryfikowanie opinii, a w przypadku ujawnienia błędów sporządzenie zastrzeżeń. Ponadto nasza praca miała polegać na opracowaniu kontropinii. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, że podpis pod testamentem jest w pełni zgodny z autentycznymi podpisami spadkodawcy. Natomiast analiza prywatnej opinii wykazała, że prywatny ekspert skupił się na różnicach wynikających z obniżenia sprawności fizycznej testatora w chwili podpisywania testamentu. Nie uwzględnił on tych czynników i przyjął te nieistotne dla autentyczności podpisu cechy jako ślady pozostawione przez fałszerza. Uzyskane wnioski z badań i analiz potwierdził jeszcze inny znany Instytut z Krakowa, a tym samym spadek został rozporządzony zgodnie z wolą spadkodawcy. W przypadku badań testamentów zawsze zwracamy uwagę, że tego rodzaju badania porównawcze muszą być przeprowadzane z wyjątkowo wzmożoną czujnością oraz na jak najszerszym materiale porównawczym. Duże znaczenie ma również doświadczenie biegłego, który opiniując w setkach spraw spadkowych wyrabia sobie zasób odstępstw jakie mogą występować w podpisach i zapisach testamentów. Doświadczony grafolog wypracowuje również z czasem obraz zmian pisma, które spowodowane konkretnymi chorobami.

 

W przypadku potrzeby konsultacji grafologicznej w sprawach spadkowych zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress