Nieprawdziwa opinia grafologa

Nieprawdziwa opinia grafologa - zdjęcie

Jednym z podstawowych pytań przedmiotowej ekspertyzy było: Czy dokumenty noszą znamiona nadrukowania poszczególnych treści dokumentów w różnych odstępach czasu. Zasadniczo biegła w tym zakresie nie wykonała żadnych badań – a bynajmniej nie zostały one ujęte w przedmiotowej opinii. Biegła jedynie na stronie 19 opinii stwierdziła, że na wydrukowanej treści dokumentu nie są widoczne ślady dodrukowania oraz na stronie 21 opinii wskazała, że dokumenty zostały wydrukowane na drukarce atramentowej. Na podstawie tych dwóch zdań biegła sformułowała wnioski o treści: Dokumenty nie noszą znamion przerabiania lub nadrukowania dodatkowych treści na dokumentach. Biegła w zakresie tego pytania i tak jednoznacznych wniosków nie przeprowadziła żadnych badań. Nie ma w tym zakresie żadnego opisu na jakiej podstawie stwierdziła, że nie ma tego typu śladów. Biegła nie opisała jakich śladów dodrukowywania poszukiwała. Nie przedstawiła w tym zakresie żadnych tablic poglądowych. Podobnie się ma sytuacja ze stwierdzeniem, że cały dokument został wydrukowany przy użyciu jednego rodzaju drukarki. W tym zakresie również musimy „wierzyć biegłej na słowo”, gdyż nie wykonano żadnych badań. Nie wskazano żadnych cech o tym świadczących. Nie zaprezentowano żadnych tablic poglądowych. W całości tych badań nie wskazano nawet jakiej metody badawczej biegła użyła do wykonania przedmiotowych badań. Metoda graficzno-porównawcza odnosi się jedynie do badań pisma ręcznego.

Kolejnym z podstawowych pytań przedmiotowej ekspertyzy było Czy w/w dokumenty noszą znamiona przerabiania z uwzględnieniem procesów ewolucji grafizmu pisma ręcznego probanta od 1999 roku do 2017 roku? Zasadniczo biegła w tym zakresie nie wykonała żadnych badań – a bynajmniej nie zostały one ujęte w przedmiotowej opinii. W zakresie poprzedniego pytania biegła sformułowała dwa zdania, natomiast w zakresie przedmiotowego pytania biegła w badaniach szczegółowych nie napisała choćby jednej wzmianki. Co istotne biegła w tym zakresie formułuje kategoryczne wnioski końcowe wskazując, że wzory podpisów probanta na przełomie lat 1999 – 2017 nie uległy zmianie. Biegła w zakresie tego pytania i tak jednoznacznych wniosków nie przeprowadziła żadnych badań. Nie ma w tym zakresie żadnego opisu na jakiej podstawie stwierdziła, że nie ma zmian pisma w czasie. Nie wskazała nawet metody badawczej jakiej miałaby użyć do wykonania tego rodzaju badań. Biegła w tym zakresie nie opracowała żadnych tablic poglądowych. Nawet w przypadku braku istotnych zmian biegła powinna opisać przebieg badań i zaprezentować ich wyniki. Ponadto należy stwierdzić, że przedmiotowy wniosek stwierdza nieprawdę. W skrócie: biegła we wnioskach końcowych wskazała, że wzory podpisów probanta na przełomie lat 1999-2017 nie uległy zmianie. Natomiast na stronie 10 opinii biegła wskazała, że do badań przekazano wzory podpisów probanta wyłącznie z lat 2012 – 2015. Tak więc wniosek w tym zakresie nie polega na prawdzie.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress