Błędy w opinii grafologa

Błędy w opinii grafologa - zdjęcie

Opinia grafologiczna nie została dostatecznie udowodniona i można ją jedynie traktować jako subiektywną ocenę biegłego. Powyższą ocenę oparto na niżej wymienionych ujawnionych brakach opinii:

Biegły zasadniczą część opinii, tj. badania właściwe – szczegółowe zawarł w dwóch akapitach na 8 stronie opinii, gdzie wymienił jedynie kilka cech wspólnych i rozbieżnych pomiędzy materiałem dowodowym a materiałem porównawczym Probanta Y oraz wspomniał ewentualnym wodzeniu ręki. Biegły nie wskazał co na podstawie opisanych cech ustalił. Całkowicie nie opisał badań porównawczych w stosunku do materiału porównawczego Probanta A, B i C. Z tego też względu całkowitym zaskoczeniem była treść wniosków końcowych, w których odnosi się również do badań materiału porównawczego Probanta A, B i C. Zakres ten badań nie został udowodniony i można go traktować jedynie jako subiektywną ocenę grafologa. Szczególnym zaskoczeniem jest fakt, iż biegły we wnioskach końcowych wskazuje, że materiał dowodowy został nakreślony częściowo przez Probanta D oraz że miał on pomagać w kreśleniu materiału dowodowego przez Probanta Y. W treści opinii – w przebiegu badań nie ma żadnej wzmianki o tego typu ustaleniach. Nie zostało to udowodnione przez biegłego. Ponadto biegły we wnioskach końcowych wyklucza wykonawstwo dowodowego dokumentu przez Probanta A, B i C – jednakże nie zostało to udowodnione i nie ma opisanych żadnych badań w tym zakresie. Taka praktyka jest niedopuszczalna.

Biegły we wnioskach końcowych wskazuje na wodzenie ręki, jednakże w całej opinii nie opisał na podstawie jakich cech stwierdził tą okoliczność. Ten zakres badań również nie został udowodniony.


Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress