Ocena ekspertyzy autentyczności podpisu

Ocena ekspertyzy autentyczności podpisu - zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio weryfikowana ekspertyza autentyczności podpisu ujawniła specyficzne błędy i braki, które opisano poniżej:

  • brak oceny przydatności materiału dowodowego i porównawczego,
  • lakoniczny opis kilku cech pisma,
  • mała ilość tablic poglądowych,
  • wskazanie 4 cech wspólnych i 3 cech rozbieżnych i na tej podstawie stwierdzenie nieautentyczności podpisu,
  • niezrozumiałe, a wręcz absurdalne stwierdzenia, np. że biegły prowadził konsultacje sam ze sobą,
  • wyeliminowanie części materiału porównawczego bez wykonania badań ujednolicających,
  • sformułowanie prawdopodobnych wniosków bez uzasadnienia przyczyny braku możliwości kategorycznego wnioskowania,
  • brak informacji czy ograniczenia badawcze są usuwalne i czy możliwe będzie uzyskanie wniosków na wyższym poziomie.

Opracowana w ten sposób opinia nie może stanowić bezspornego dowodu w sprawie i zasadnym jest uzyskanie opinii innego biegłego.

Jeżeli potrzebujecie Państwo konsultacji w podobnym zakresie zapraszamy do kontaktu ze Naszymi Specjalistami wykonującymi weryfikacje ekspertyz.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress