Trzy zasadnicze zakresy badań grafologicznych testamentów

Trzy zasadnicze zakresy badań grafologicznych testamentów - zdjęcie

Wykonując opinie testamentów opracowaliśmy trzy podstawowe zakresy badań tych dokumentów. Wybrano te zakresy badań, gdyż weryfikują istnienie śladów, które najczęściej wskazują na nieważność testamentu. Do opisywanego zakresu badań z pewnością można zaliczyć badania autentyczności podpisów, tzn. czy podpis lub cały testament został nakreślony przez właściwą osobę. Drugim zakresem badań będzie badanie świadomości kreślącego testament; na podstawie  cech pisma, które mogą zaprezentować się w zaburzenia odręcznych zapisów lub podpisów. Ostatnim zakresem będzie badanie względnej wiekowości podpisu lub całej treści testamentu. Polega to na dopasowaniu pisma testamentu do materiału porównawczego w poszukiwaniu największej zgodności. Na podstawie tych badań przyjmuje się, że datowanie materiału porównawczego o największej zgodności cech pisma jest okresem czasu, w którym testament prawdopodobnie został nakreślony. Metoda ta jest szczególnie przydatna do starych dokumentów, których badanie metodami fizyko-chemicznymi jest mało przydatne. Datowanie testamentu jest to jedna z kluczowych cech, gdyż w przypadku dwóch lub większej ilości testamentów obowiązywać będzie sporządzony jako ostatni.

Ostatnio opracowywana opinia wskazała na zasadność wykonywania 3 wyżej opisanych zakresów badań, gdyż pierwsze dwie potwierdziły ważność testamentu, a dopiero ostatnia dała odpowiedź negatywną. Okazało się, że testament został wykonany przez właściwą osobę oraz jest datowany na właściwy okres. Dopiero badania cech pisma pod kątem świadomości testatora wykazały zaburzenia pisma prawdopodobnie wskazujące na mocno ograniczającą świadomość chorobę. Jak się potem okazało strona postępowania, dla której testament był korzystny zataiła fakt długoletniego leczenia się przez spadkodawcę. Badania tej dokumentacji również wskazywały na zaburzenia świadomości testatora w okresie datowania testamentu. W konsekwencji ustalono, że testament był nakreślony nieświadomie i pod presją, a tym samym został odrzucony.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress