Błędnie ocenione cechy fałszerstwa w postaci naśladownictwo

Błędnie ocenione cechy fałszerstwa w postaci naśladownictwo - zdjęcie

W naszej ocenie grafologiczne ekspertyzy testamentów są rodzajem opinii, gdzie ilość błędnie wykonanych badań jest bardzo wysoka. W sprawach spadkowych nagminne jest uzyskiwanie kilku opinii z zakresu badań autentyczności testamentu lub testamentów. Co gorsza nierzadko opinie te są ze sobą sprzeczne w całości lub częściowo. W omawianym przypadku sytuacja była dość specyficzna, gdyż w postępowaniu przygotowawczym o sfałszowanie testamentu uzyskano 2 opinie biegłych sądowych, które pomimo różnic w jakości ich wykonania doprowadziły do tożsamych wniosków końcowych. Wskazały one na autentyczność testamentów w skutek czego postępowanie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało umorzone. Równocześnie toczyło się postępowanie spadkowe, gdzie również uzyskano opinię biegłego grafologa. Wskazany grafolog w opinii stwierdził nieautentyczność testamentów, a nadto wskazał wykonawcę sfałszowanych testamentów. Osoba ta miała je wykonać poprzez naśladownictwo autentycznych podpisów spadkodawcy. Miały o tym świadczyć retuszowane ogonki liter oraz występujące dodatkowe pętlicowania liter w ich środkowych elementach. Logicznie analizując ten przypadek mało prawdopodobnym jest sytuacja aby na podstawie samych autentycznych podpisów nakreślić całą treść testamentu, gdzie cechy wspólne pisma były widoczne w każdym elemencie pisma – również w elementach pisma, które w żaden sposób nie nawiązywały do układu literowego autentycznych podpisów. Aby dokonać naśladownictwa fałszujący musiałby sam wykreować podobne twory literowo-cyfrowe. Za niskim prawdopodobieństwem sfałszowania testamentów w ten sposób wskazywał również bardzo podeszły wiek osoby mającej dokonać fałszerstwa. Sprawność psychomotoryczna tej osoby była już znacznie obniżona. Należało również uwzględnić pokrewieństwo spadkodawcy i domniemanego fałszerza. Przed przystąpieniem do wykonania 4 opinii uzyskano dodatkowy materiał porównawczy spadkodawcy w postaci wniosków o wydanie dowodów osobistych. Okazało się to bardzo pomocne, gdyż znajdowały się w nich zapisy o adekwatnej treści w stosunku do materiału dowodowego – a co istotniejsze odnaleziono w nich elementy pisma, które trzeci z biegłych uznał na oznaki fałszerstwa. Kiedy tą kwestie wyjaśniono dokonanie konfrontacji materiałów i ustalenie szereg cech wspólnych o bardzo silnej wartości identyfikacyjnej było już jedynie formalnością. Bezspornie potwierdzono antytetyczność obydwóch testamentów i obalono błędnie opracowaną trzecią z opinii. Przy badaniach testamentów należy mieć bardzo wyczulone zmysły i zwracać uwagę na wszelkie cechy pisma – bezwzględnie dążąc do wyjaśnienia przyczyny ich wystąpienia. Należy również pamiętać o zasadach logiki, które są pomocne dla oceny ujawnionych cech pisma.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress