Niezrozumiała opinia grafologiczna

Niezrozumiała opinia grafologiczna - zdjęcie

Zdarza się, że opinie grafologiczne trudno jednoznacznie zrozumieć lub są niezrozumiałe. Dotyczy to szczególnie wniosków końcowych z opinii, a które to są najważniejszą częścią sprawozdania z badań grafologicznych. Niestety, ale organ zlecający niejednokrotnie czyta jedynie same wnioski z opinii. Tym bardziej powinny być one jednoznaczne, czytelne i zawierać jak najszerszy zakres najistotniejszych informacji z badań. Ostatnio weryfikowana opinia grafologiczna okazała się dość specyficzna i wywarła ogromne negatywne działanie na końcowe rozstrzygnięcie postępowania cywilnego. Jej wnioski były tak niezrozumiałe i niestandardowe, że Sąd odczytał je całkowicie błędnie i w niewłaściwy sposób zakończył postępowanie. Jednocześnie najprawdopodobniej nie uzyskano informacji o popełnionym przestępstwie podrobienia podpisów. Wnioski z opinii zostały opisane tak niejasno, że Sąd zrozumiał, iż nie ma możliwości ustalenia wykonawcy dowodowych podpisów, a tym samym zakończył kwestię wyjaśniania autentyczności podpisów. Prawda była jednak inna, gdyż wystarczyłoby uzupełnić materiał porównawczy, który biegły grafolog określił jako niewystarczający, a następnie należało wykonać opinię uzupełniającą lub uzyskać opinię innego biegłego. Opisana opinia nie dostarczyła żadnych nowych informacji dla sprawy, a jedynie była czynnikiem do błędnego jej zakończenia. Należy również zwrócić uwagę, że należy czytać całą opinię, a nie wyłącznie jej wnioski końcowe. Wprowadzane przez CEG standardy nastawione są na czytelne i zrozumiałe wnioski końcowe, w których opisane są wszystkie istotne informacje z badań. Wiemy, że ten model działania sprawdza się i jest bardzo przydatny zlecającym. Często opisane informacje są cytowane w aktach oskarżenia, w postanowieniach o umorzeniu, itp. W prywatnych zlecenia są czynnikiem zapalnym do dalszego działania właściwych aparatów władzy.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress