Opinia uzupełniająca badań porównawczych podpisów

Opinia uzupełniająca badań porównawczych podpisów - zdjęcie

Z różnego typu ograniczeń badawczych może okazać się, że podstawowa opinia grafologiczna nie odpowie jednoznacznie na pytania opinii. Może na to wpłynąć niedostatek materiału porównawczego, ograniczona forma materiału porównawczego, itp. W takim przypadku wymaganym będzie sporządzenie opinii uzupełniającej. Jest ona wykonywana po usunięciu całości lub części ograniczeń badawczych. Jej celem jest wykonanie zakresu badań, który w opinii podstawowej nie był możliwy do wykonania oraz uzyskanie jednoznacznych wniosków końcowych.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress