Ograniczenia badawcze opinii grafologicznej

Ograniczenia badawcze opinii grafologicznej - zdjęcie

Do wykonania przedmiotowej opinii przekazano jedynie mało obszerny materiał bezwpływowy w postaci 14 podpisów własnych, gdzie 10 z nich przekazano w formie kopii. Ponadto biegły stwierdził, że w 5 podpisach ujawnił cechy pisma patologicznego – charakterystycznego dla osób uzależnionych od alkoholu. Jak sam biegły stwierdził tego typu pismo wykazuje dodatkowe utrudnienia badawcze związane ze zmianami pisma spowodowane chorobą alkoholową. Ponadto w zakresie materiału porównawczego biegły stwierdził, że wszystkie podpisy zostały nakreślone przez jedną osobę, jednakże nie zostało to udowodnione poprzez wykonanie badań oraz tablic poglądowych. W tym zakresie należy stwierdzić, iż biegły nie udowodnił, że wszystkie porównawcze podpisy zostały wykonane przez jedną osobę. Tak więc ten zakres to jedynie subiektywna ocena biegłego, a nie udowodniony wniosek końcowy opinii.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress