Analiza przebiegu badań porównawczych podpisu

Analiza przebiegu badań porównawczych podpisu - zdjęcie

Biegły ocenił, że dowodowy podpis wykazuje ślady depersonalizacji grafizmu, które mają się charakteryzować:

  • spowolnieniami w dynamicznym kreśleniu linii pisma,
  • niewielkim drżeniem linii pisma,
  • dodatkowymi śladami i zatrzymaniami.

Biegły wskazał przy tym, że zidentyfikowanie wykonawcy podpisu będzie bardzo utrudnione lub nawet niemożliwe bez zgromadzenia dużej ilości materiału porównawczego.

Ponadto biegły ocenił materiał porównawczy jako niewystarczający, gdyż nie odzwierciedla w pełni możliwości pisarskich tej osoby – wskazując jednocześnie na konieczność uzupełnienia materiału porównawczego poprzez uzyskanie materiału bezwpływowego pochodzącego z okresu przed datowaniem dowodowego dokumentu.

Biegły konfrontując dowodowy podpis i materiał porównawczy ujawnił zarówno cechy rozbieżne pisma jak i o charakterze wspólnym. Cechy rozbieżne pisma zostały obszernie opisane na stronie 10, jednakże biegły nie wykonał w tym zakresie tablic poglądowych. Wykonał jedynie tablice poglądowe mające obrazować cechy wspólne pisma. Pomimo tego faktu, na tych tablicach poglądowych widocznych jest wiele cech rozbieżnych pisma.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress