Opinia grafologa jako dowód

Opinia grafologa jako dowód - zdjęcie

Dowodem w postępowaniach sądowych i przygotowawczych stanowią również opinie grafologów. W przeważającej części są to opinie stałych biegłych sądowych. Wyjaśniają one zagadnienia leżące w zakresie wiedzy specjalistycznej. Ocenę dowodu w formie opinii grafologicznej dokonuje Sąd, który musi posiadać możliwość jej zweryfikowania. Oznacza to, że opinia musi zostać udowodniona, a wyniki pracy biegłego przedstawione zostają w formie opisowej i graficznej. Opinie, która nie została udowodniona odpowiednim zestawem badań i prezentacją wyników nie może stanowić dowodu w sprawie. Z doświadczeń analizy błędnych opinii grafologicznych stwierdzono, iż najczęstszym brakiem jest nie w pełni udowodniona opinia biegłego. Polega to na tym, że wskazywane są pewne ustalenia z opinii, które nie mają żadnego poparcia w badaniach i prezentacji wyników z badań.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress