Czy opinia prywatna którą wykonał Biegły sądowy grafolog będzie opieczętowana pieczątką Biegły Sądowy Grafolog?

Czy opinia prywatna którą wykonał Biegły sądowy grafolog będzie opieczętowana pieczątką Biegły Sądowy Grafolog? - zdjęcie

Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna – nie. Biegły Sądowy Grafolog oraz wszyscy inny Biegli Sądowi ustanowieni z innych dziedzin nauki nie mogą posługiwać się pieczątką „Biegły Sądowy” przy wydawaniu opinii prywatnych. Wskazana pieczątka jest zastrzeżona wyłącznie dla opinii sądowych, tj. zleconych przez organy procesowe, takie jak: Sądy, Prokuratury, Policja, itp. Posługiwanie się tego typu pieczątką przy wykonywaniu opinii na zlecenie prywatne może skutkować skreśleniem z listy Biegłych Sądowych. Wynika to z przepisów określających prawa i obowiązki Biegłych Sądowych. Opinia prywatna może zostać opieczętowana, np. pieczątką o treści „Grafolog mgr…” lub „Ekspert mgr..”. Pomimo faktu, że opinia prywatna nie może zawierać odcisku pieczątki o treści „Biegły Sądowy Grafolog” jest wartościowym dowodem (o ile zostanie wykonana rzetelnie i bezstronnie). Osoba, która uzyskała prywatną opinię (posługując się nią, np. w Sądzie) może wskazać na wiedzę i doświadczenie opiniującego, np. informując przy jakim Sądzie pełni funkcję Biegłego. Faktem jest, że Biegły Sądowy Grafolog wykorzystuję swoją wiedzę i doświadczenie również w trakcie wykonywania opinii prywatnych, a brak wspomnianej pieczątki nie wpływa na jej jakość i prawidłowość wykonania. Najważniejsze aby opinie prywatne były wykonywane tak samo rzetelnie jako jest to w przypadku opinii sądowych.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress