Wymiar sprawiedliwości


Wymiar sprawiedliwości

Od wielu lat wspomagamy polski wymiar sprawiedliwości. Przygotowaliśmy tysiące opinii procesowych. Najczęściej jesteśmy powoływani przez Prokuratorów, Policjantów, Sędziów, Urzędników Skarbowych, Urzędników Celnych i Urzędników Straży Granicznej. Nasze opinie niejednokrotnie stanowiły główny dowód w sprawie, a czasem jedyny. Jakość opinii (która została opisana w zakładce „Jakość opinii”) wpływa na wypracowane z biegiem lat zaufanie – a tym samym markę naszych opinii. Niejednokrotnie stając przez Sądem skutecznie „broniliśmy” wydanych opinii – kierując postępowanie na „właściwe tory”. Często jesteśmy powoływani do wydania kolejnej opinii w śledztwie, dochodzeniu lub nawet w postępowaniu sądowym. W takich przypadkach musimy podjąć właściwe decyzję i ponownie ocenić badane materiały. Niejednokrotnie posiadaliśmy odmienne zdania od biegłych, którzy wydali poprzednie opinie w sprawach. Nie jest rzadkością, że biegli wycofywali się z wydanych wcześniej opinii.

W jaki sposób wymiar sprawiedliwości może zweryfikować poprawności uzyskanej opinii grafologicznej – procesowej. Może przeprowadzić rewizję w różny sposób. Najczęściej spotykanym jest uzupełniające przesłuchanie grafologa w charakterze biegłego na okoliczność wydanej ekspertyzy. Ten sposób naszym zdaniem jest najmniej skuteczny, gdyż często nie ustalane jest nic więcej poza opisanymi w treści informacjami. Wskazany sposób jest preferowany przez obrońców podejrzanych i pełnomocników stron. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: starają łapać grafologa na niesprecyzowanych szczegółowo wypowiedziach, które następnie próbują użyć jako podstawę do obniżenia wartości opinii. Spotkaliśmy się z bardzo dobrymi grafologami – sporządzającymi opinie na wysokim poziomie, ale mających problemy z wystąpieniami publicznymi. Niejednokrotnie sala sądowa wypełniona jest znaczną ilością osób, spośród których zawsze znajdą się osoby dla których opinia jest „niekorzystna”. Często zdarza się, że mecenasi celowo rozpraszają biegłych, np. celowo przerywając wypowiedź ustną grafologa. Drugim sposobem może być zwrócenie się do biegłego o pisemne uzupełnienie opinii – ten sposób jest skuteczniejszy, gdyż grafolog może w spokoju przemyśleć pytania lub zarzuty do opinii, a następnie opracować i załączyć dodatkowe tablice poglądowe lub dodatkowy opis, np. cytując literaturę fachową. Wypowiedź pisemna posiada usystematyzowaną budowę – przez co jest czytelniejsza i jednoznaczna. Treść przesłuchania grafologa często jest skracana i nie jest zapisywana dosłownie. Może to „rodzić” w późniejszym czasie wiele nieścisłości. Kolejnym rodzajem weryfikacji może być powołanie kolejnego grafologa do opracowania własnej niezależnej opinii. Jest to dobry sposób o ile kolejny grafolog okaże się fachowcem w swojej dziedzinie. Dwie pokrywające się opinie są mocnym dowodem w sprawie. W przypadku otrzymania dwóch sprzecznych opinii można powołać kolejnego biegłego lub zespół biegłych. Istnieje również możliwość konfrontacji biegłych. Wyniki z tej czynności bywają różne. Jesteśmy raczej zwolennikami pisemnego odnoszenia się do przeciwstawnej opinii. Ten sposób pozwala na szczegółowe i jednoznaczne odniesienie się do przeciwstawnej opinii.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress