Jakość opinii


Jakość opinii

Opracowywane przez Nasze laboratorium opinie wykonywane są wyłącznie przez ekspertów pełniących funkcję Biegłych Sądowych. Każdy ze specjalistów posiada wieloletnie doświadczenie i wykonał już setki ekspertyz dokumentów. Naszym znaczącym atutem jest fakt, iż każda opinia weryfikowana jest przez drugiego biegłego sądowego grafologa, który niezależnie przeprowadza ocenę badanych materiałów. Tego typu model działania zmniejsza ryzyko błędu do minimum. Każda z opinii kryminalistycznych charakteryzuje się przejrzystą, czytelną oraz jednoznaczną treścią. Staramy unikać się wyszukanego słownictwa, które utrudnia czytelność opinii osobom nie posiadającym specjalistycznej wiedzy z zakresu badań dokumentów. Pisemna opinia poza opisem materiałów badawczych, charakterystyką materiałów badawczych, określeniem celu badań, opisu zastosowanej metody badawczej, przebiegu badań oraz wniosków końcowych zawiera tablice poglądowe oraz jeżeli jest to możliwe i zalecane zdjęcia z kamer mikroskopów i obliczenia z programów wspomagających. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie posiadamy wiedzę na jakie aspekty należy zwrócić uwagę w trakcie badań oraz w trakcie sporządzania pisemnego sprawozdania z badań. Posiadamy wiedzę jakie aspekty poruszają osoby, którzy chcą podważyć opinie (np. obrońcy podejrzanych) i staramy się eliminować niewyjaśnione – sporne kwestie. Każdą opinię wykonujemy z taką samą rzetelnością i sumiennością – starając się, aby właściwie spełniała wyznaczoną funkcję.

Problem jakości opinii jest dość trudny gdyż pisemne sprawozdanie z badań grafologicznych może nie zawierać żadnych błędów merytorycznych, wewnętrznych sprzeczności oraz będzie zawierało wszelkie niezbędne elementy opinii kryminalistycznej. Błędne będą tylko wyciągnięte wnioski końcowe, które nierzadko nie są możliwe do zerwyfikowania na podstawie samej pisemnej opinii. Często występuje również potrzeba ponownej pracy na materiale dowodowym i porównawczym. Są to głównie przypadki kiedy grafolog zamieszcza bardzo skąpą wersje graficzną opinii. Opinie wykonywane przez Nasze Centrum zawsze zawierają bogatą część graficzną, która umożliwia sprawdzenie ich jakości. W naszych opiniach zawsze prezentowany jest materiał dowodowy – kwestionowany oraz jeżeli pracujemy z materiałem porównaczym to również prezentujemy materiał porównawczy. Poza tym obligatoryjnie załaczane są tablice poglądowe. Jeśli to możliwe załączamy zdjęcia z kamer mikroskopów lub wyniki z programów wspomagających.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress