Opinia grafologiczna dokumentów elektronicznych


Opinia grafologiczna dokumentów elektronicznych

Centrum Ekspertyz Grafologicznych opracowuje ekspertyzy grafologiczne w zakresie dokumentów elektronicznych. Przez pojęcie dokument elektroniczny należy rozumieć dokument, który został zapisany na nośniku cyfrowym, np. na dysku twardym komputer, przenośnym nośniku danych, telefonie komórkowym. Dokumentem cyfrowym może być np.: korespondencja e-mail, treść umowy zapisana na przenośnym nośniku danych, elektroniczna dokumentacja przetargowa, potwierdzenie wykonania przelewu, zeskanowany obraz dokumentu, np. zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy kupna sprzedaży samochodu, korespondencja komunikatora, np. gadu-gadu, Facebook.

Opinia grafologa we wskazanym zakresie skupia się na cechach obrazujących stopień wiedzy i umiejętnościach wykonawcy dokumentu przy posługiwaniu się:

 • programami graficznymi,
 • edytorami tekstu,
 • komunikatorami elektronicznymi,
 • internetem,
 • komputerem,
 • skanerem,
 • drukarką.

Ponadto analizujemy powtarzalność cechy językowych i redakcyjnych, np.:

 • powtarzalność określonych zwrotów,
 • użyte znaki interpunkcyjne,
 • topografia dokumentu,
 • umiejętność sporządzenia dokumentu według przyjętych standardów, np. zażalenie na postanowienie sądu, pismo procesowe, druki podatkowe – PITy, bilans finansowy,
 • błędy ortograficzne.
Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress