Badania kopii


Badania kopii

Wykonujemy opinie na podstawie dokumentów w postaci: oryginałów, kserokopii, skanów, fotokopii, samokopiujących kopii oraz wydruków atramentowych. Niejednokrotnie istnieje możliwość opracowania opinii wyłącznie na kopii. Często zdarza się, że nie dysponując oryginałem dokumentów musimy wykonać opinii. Oryginał jest zniszczony lub nie ma możliwości wypożyczenia oryginału dokumentu. W takich przypadkach ekspertyza kopii lub skanu jest bezcenna. Wnioski końcowe z opinii wykonanej na skanie, fotokopii czy kserokopii mogą być kategoryczne lub prawdopodobne. Wszystko zależy od właściwości danego materiału oraz jakości kopii. Najłatwiejszym rodzajem badań na kopiach jest wykluczenie osoby lub grupy osób. Niejednokrotnie ilość cech rozbieżnych pisma jest tak znaczna, iż grafolog nie ma wątpliwości – wnioskując kategorycznie. Wykonaliśmy setki opinii na kopiach czy też skanach, gdzie stanowiły one bardzo pomocny materiał – zasadniczo jedyny i bezcenny. Zapraszamy do wysyłaniach materiałów w formie skanów – ocenimy bezpłatnie ich przydatność do wydania opinii kryminalistycznej dokumentów. Nasi Eksperci wykonują opinie na podstawie wszelkiego rodzaju kopii.

Temat opinii grafologicznych wykonanych na kopiach jest dość sporny. Przykładowo Laboratoria Policyjne nie wykonują opinii na kopiach i wynika to z wewnętrznych przepisów Policji. Nasze zdanie jest inne. W każdym przypadku należy zachować zdrowy rozsądek. Każdy prawidłowo opracowany materiał dowodowy jest cenny i przydatny. Jeżeli choćby w drobnym stopniu opinia kopii przybliży do wyjaśnienia sprawy to dlaczego jej nie wykonać. Nie raz opinia kopii wykonywana jest jako pierwsza i jest „zapalnikiem” dalszych czynności, które finalnie wyjaśnią dane zagadnienie. Sądy mają swobodę w ocenie dowodów i naszym zdaniem problemem nie jest ich nadmiar a jedynie brak.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress