Jakie metody badawcze są używane do przeprowadzania badań porównawczych (identyfikacyjnych) pisma, podpisów i paraf? Czy są stosowane różne metody, czy też stosowana jest jedna metoda badawcze? Która z metod badań porównawczy jest właściwa?

Jakie metody badawcze są używane do przeprowadzania badań porównawczych (identyfikacyjnych) pisma, podpisów i paraf? Czy są stosowane różne metody, czy też stosowana jest jedna metoda badawcze? Która z metod badań porównawczy jest właściwa? - zdjęcie

Obecnie zasadniczo stosowane jest jedna metoda badawcze i jest nią metoda graficzno-porównawcza. Korzysta ona z osiągnięć poprzednio opracowanych metod badania pisma, podpisów i paraf. Wspomniana metoda badań jest właściwą. Zasadniczo nie wykorzystywane są żadne inne metody. Polega ona na konfrontacji cech pisma materiału dowodowego i porównawczego. Cechy analizowane są w 5 zespołach: konstrukcyjne, mierzalne, topograficzne, motoryczne i syntetyczne. Każdy zespół zawiera odpowiedni zasób cech pisma, które są podstawą do opracowania wniosków końcowych ekspertyzy. Grafolog dokonuje oceny wyznaczonych podobieństw lub różnic, która jest podstawą do wnioskowania. Opinia kryminalistyczna powinna zawierać opis cech pisma, które stanowią podstawę do wnioskowania. Ponadto opiniujący powinien również sporządzić tablice poglądowe – wyznaczając podobieństwa lub różnice. Ewentualnie może opracować inny materiał poglądowy, np. wyniki z oprogramowania komputerowego, zdjęcia z kamery mikroskopu, itp. Biegły opracowuje materiał poglądowy w celu udowodnienia poprawności wniosków końcowych ekspertyzy pismoznaczej.

Zakaz kopiowania treści ze strony - strona chroniona prawami autorskimi | Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress